ikkikaiEn 2024-03-30 19:28:58

#karate #karatedo #shitoryu #mabuni #kenwa #espada #katana


Fotografía del Sensei Kenwa Mabuni, fundador del estilo de Karate Do "Shito Ryu" portando su Katana.También te puede interesar
ikkikaiEn 2021-07-19 14:24:01
ikkikaiEn 2019-11-08 20:43:23