Dojo tenancingo

#dojo #tenancingo #ikkishikai #karate #karatedo #shitoryu
66