koyosaiikkishikaiEn 2020-02-13 20:23:02
139

Dojo tenancingo

#dojo #tenancingo #ikkishikai #karate #karatedo #shitoryu